Opintojakso

Näytä opetus
BM30A2800 Lämpöoppi, 4 op 
Tunniste BM30A2800  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Lämpöoppi  Nimilyhenne Lämpöoppi 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Kirsi Ikonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, FT Kirsi Ikonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa ratkaista aineen lämpölaajenemiseen ja lämmönsiirtoon liittyviä tehtäviä, soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä ideaalikaasussa tapahtuviin prosesseihin (energian ja entropian muutokset) ja kiertoprosesseihin (lämpövoimakoneet).

 
Sisältö 

Lämpöopin fysikaaliset perusteet, termodynamiikan pääsäännöt sekä termodynaamiset laitteet ja kiertoprosessit. Aineen lämpölaajeneminen ja lämmönsiirron mekanismit.

 
Suoritustavat 

Luentoja 35 h, laskuharjoituksia 21 h, 3. periodi. Kotitehtävät 20 h. Tenttiin valmistautuminen ja tentti 32 h. Kokonaismitoitus 108 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, harjoitukset ja Moodle-tentit tai tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali Moodlessa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Lämpöoppi  KUULUSTELU  Kirsi Ikonen 
15.04.20ke 16.15-19.15