Opintojakso

Näytä opetus
BL10A2001 Diplomityö, 30 op 
Tunniste BL10A2001  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Diplomityö  Nimilyhenne Diplomityö 
Laajuus30 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiLopputyö   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Katja Hynynen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi 
Suoritusvuosi  DI 2 
Periodi  1-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

TkT Katja Hynynen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. asettaa tutkimusongelman, 2. valita tutkimusongelmaan sopivat tutkimusmenetelmät, 3. etsiä tutkimukseen sopivia lähteitä ja arvioida lähteiden kelvollisuutta ja niissä esitetyn tiedon laatua ja luotettavuutta, 4. käyttää ja tulkita löytämiään lähteitä oikein, 5. raportoida työstään kirjallisesti tieteellisen työn periaatteiden mukaisesti sähköalan käytännöt huomioon ottaen.

 
Sisältö 

Tieteellisen työn perusteet. Hyvä tieteellinen työskentelytapa tutkimusongelman asettamisessa, tutkimusmetodien valinnassa ja tieteellisessä raportoinnissa sähköalan käytännöt huomioon ottaen. Tieteellisen tiedon soveltaminen ongelmanratkaisussa. Informaatiolukutaito. Tieteellinen raportointi. Tiedonhaku. Oikeakielisyys. Diplomityön tekeminen.

 
Suoritustavat 

Diplomityö 780 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5, diplomityö 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Opintomateriaali Moodlessa. Uni-portaalin koulutusohjelmakohtaiset diplomityöohjeet.

 
Esitietovaatimukset 

Tekniikan kandidaatin tutkinto (ei koske suoraan DI-tutkinto-ohjelmaan hyväksyttyjä opiskelijoita).

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Diplomityö  KURSSI  30  Katja Hynynen 
02.09.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.