Opintojakso

Näytä opetus
BK80A2800 FE-analyysin sovellukset konetekniikassa, 5 op 
Tunniste BK80A2800  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi FE-analyysin sovellukset konetekniikassa  Nimilyhenne FE-analyysin so 
Laajuus5 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Antti Ahola 
Ilkka Pöllänen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta, muu / other

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Ilkka Pöllänen, DI, opettaja

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hyödyntää FE-menetelmän matemaattis-fysikaalisia perusteita
- ratkaista staattisesti kuormitettuja mekaanisia rakenteita koskevia tehtäviä
- käyttää FE-analyysiin soveltuvia ohjelmistoja

 
Sisältö 

Luennoilla käsitellään staattisen lineaarikimmoisen FE-analyysin kulkua tarkoituksena antaa
perustiedot mm. elementtien jäykkyysmatriisien johtamisesta, globaalin jäykkyysmatriisin
kokoamisesta, reunaehtojen ja kuormitusten käsittelystä sekä tehtävän ratkaisusta.
Harjoituksissa tutustutaan FE-mallinnukseen kaupallisten ohjelmistojen avulla.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, 1.-2. periodi. Harjoituksia 28 h, 1.-2. periodi. Itsenäistä työskentelyä 74 h, kokonaismitoitus 130 h.
Luennot saatavilla Moodlessa etäohjelmia (JEDI/MEC) varten. Tämän lisäksi n. 5-6 lähiopetuspäivää.
Opintojakso soveltuu myös etäopiskeluun.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 60 %, harjoitukset 40 %.

 
Oppimateriaalit 

Luennot Moodlessa. Hakala M.K., Lujuusopin elementtimenetelmä. Otakustantamo No. 457.
Luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

BK80A2701 Lujuusoppi suoritettuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.