Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A1021 Epäorgaanisen kemian perusteet, 3 op 
Tunniste BJ01A1021  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Epäorgaanisen kemian perusteet  Nimilyhenne Epäorgaanisen k 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Maaret Paakkunainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Maaret Paakkunainen

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija - ymmärtää eron kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin välillä. - tunnistaa yleisimmät epäorgaanisen kemian analyysimenetelmät (gravimetria ja titrimetria). - ymmärtää miten liuoksen pH lasketaan ja miten se laboratorio-oloissa voidaan määrittää. - osaa laskea liukenemiseen ja saostumiseen liittyviä laskuja. -osaa nimetä yksinkertaisia ja hieman monimutkaisempia yhdisteitä - tiedostaa eri alkuaineiden kemiaa.
Kotitehtävien yhteydessä opiskelija oppii ottamaan vastuuta omasta aikataulustaan ja oppii toimimaan ryhmässä.

 

 

 
Sisältö 

Kurssin sisältöön kuuluvat ovat perusteet aiheista kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi, gravimetria (sisältäen liukoisuuteen ja saostumiseen liittyvät asiat/laskut) ja titrimetria (sisältäen pH laskut), pääryhmien alkuaineet ja niiden kemia.
Luentojen sisältö tukee kurssin ”Epäorgaaniset Analyysit” sisältöä.

 

 

 
Suoritustavat 

Luentoja ja harjoituksia 21 h, 1 oppimistehtävä, vapaaehtoiset kotitehtävät, 2. periodi. Itseopiskelua 57 h.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 85 %, oppimistehtävä 15 %.

 
Oppimateriaalit 

Moodle materiaali

Mc Murry, Fay, Robinson, Chemistry, 7th Ed. tai
Nivaldo Tro, Chemistry, a molecular approach, 4th Ed.

Kirjat löytyvät LUT:n tiedekirjastosta e-kirjoina

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A1010 Yleinen kemia kuunneltuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Epäorgaanisen kemian perusteet  KUULUSTELU  Maaret Paakkunainen 
01.04.20ke 16.15-19.15