Opintojakso

Näytä opetus
BH60A3401 Päästöjen ympäristövaikutukset, 3 op 
Tunniste BH60A3401  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Päästöjen ympäristövaikutukset  Nimilyhenne Päästöjen ympär 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Simo Hammo 
Mika Horttanainen 
Kimmo Klemola 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Mika Horttanainen
Laboratorioinsinööri, TkL Simo Hammo
TkT Kimmo Klemola
Muutettu 12.9.2019/TP

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1. tunnistaa erilaisia päästölähteitä,
2. selittää, minkälaisia vaikutuksia päästöillä on ihmisten terveyteen, ekosysteemiin ja luonnonvaroihin,
3. selittää, miten ympäristöongelmia muodostuu,
4. muodostaa ketjun päästöstä ja sen leviämisestä aiheutuvaan ympäristövaikutukseen.

 
Sisältö 

Ympäristöongelmat ja niiden muodostuminen, aineiden kierrot, päästöjen vaikutukset ilmaan, vesistöihin ja maaperään sekä ympäristövahingot.

 
Suoritustavat 

Luentoja 18 h, 3.-4. periodi. Seminaarit 8 h, 4. periodi. Itsenäisen työn osuus (51 h):
Kirjallisuustyö, seminaariesitys, opponointi, ryhmätyö (31 h), 3.-4. periodi. Tenttiin
valmistautuminen ja tentti (20 h). Kokonaismitoitus 77 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 50 %, kirjallisuustyö, seminaariesitys ja opponointi 50 %.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Moodle.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan: BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet, BJ01A1010 Yleinen kemia.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Päästöjen ympäristövaikutukset  KURSSI  Simo Hammo,
Kimmo Klemola 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.