Opintojakso

Näytä opetus
BH10A1101 Diplomityö, 30 op 
Tunniste BH10A1101  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Diplomityö  Nimilyhenne Diplomityö 
Laajuus30 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiLopputyö   
  ArvosteluasteikkoDityöt/Tekniikka 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Ahti Jaatinen-Värri 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi 
Suoritusvuosi  DI 2 
Periodi  1-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Ahti Jaatinen-Värri

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. asettaa tutkimusongelman, 2. valita tutkimusongelmaan sopivat tutkimusmenetelmät, 3. etsiä tutkimukseen sopivia lähteitä ja arvioida lähteiden kelvollisuutta ja niissä esitetyn tiedon laatua ja luotettavuutta, 4. käyttää ja tulkita löytämiään lähteitä oikein ja 5. raportoida työstään kirjallisesti tieteellisen työn periaatteiden mukaisesti energiatekniikan käytännöt huomioon ottaen.

 
Sisältö 

Tieteellisen työn perusteet. Hyvä tieteellinen työskentelytapa tutkimusongelman asettamisessa, tutkimusmetodien valinnassa ja tieteellisessä raportoinnissa energiatekniikan käytännöt huomioon ottaen. Tieteellisen tiedon soveltaminen ongelmanratkaisussa. Informaatiolukutaito.
Tieteellinen raportointi. Tiedonhaku. Oikeakielisyys. Diplomityön tekeminen.

 
Suoritustavat 

Työn tekemisestä ja esittämisestä sovitaan työn tarkastavan professorin kanssa.
Kokonaismitoitus 780 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, diplomityö 100 %

 
Oppimateriaalit 

Ei

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Diplomityö  KURSSI  30  Ahti Jaatinen-Värri 
02.09.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.