Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A1010 Yleinen kemia, 3 op 
Tunniste BJ01A1010  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Yleinen kemia  Nimilyhenne Yleinen kemia 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Maaret Paakkunainen 
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Maaret Paakkunainen

 
Tavoitteet 

Antaa tarvittava yliopistotasoinen yleinen perustietous kemiasta ja kemiantekniikasta.

 
Sisältö 

Perusteet seuraavista aiheista: ainemäärät, pitoisuudet ja reaktioyhtälöt, liuokset, kaasut, termodynamiikka, hapetus-pelkistysreaktiot (redox) ja sähkökemia, reaktiokinetiikka (=reaktionopeus) sekä tasapaino.

 
Suoritustavat 

Luentoja 18 h, laskuharjoituksia 12 h, 1. periodi. Itseopiskelu 48 h. Viikottaiset moodle quizit, Lopputentti. Tentti./Muok. 11.9.19/ml
Vapaaehtoiset kotilaskut.

Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 100%  80 %, Moodle quiz 20%/Muok. 11.9.19/ml

 
Oppimateriaalit 

Moodle materiaali

Kurssikirjana joko

Mc Murry, Fay, Robinson, Chemistry, 7th Ed. tai

Nivaldo Tro, Chemistry, a molecular approach, 4th Ed.

Kumpikin löytyy LUT:n tiedekirjastosta e-kirjana

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.