Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A0030 Kandidaatintyö ja seminaari, 10 op 
Tunniste BJ01A0030  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Kandidaatintyö ja seminaari  Nimilyhenne Kandidaatintyö 
Laajuus10 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiLopputyö   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Mari Kallioinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Kandidaatintyön aihe on voimassa 12 kk kurssin aloittamisesta.

2019-20 kuvaustietoja ei päivitetty muuten kuin opetuspaikkakunnan osalta by ml/lähipalvelut.

 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi  2-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Mari Kallioinen

 
Tavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät tiedonhakumenetelmät ja osaa soveltaa niitä. Hän osaa lukea tieteellisiä artikkeleita ja patentteja sekä käsitellä laajaa kirjallisuusmateriaalia. Hän on perehtynyt teknisen ja tieteellisen raportoinnin käytäntöihin ja
osaa soveltaa niitä. Hän ymmärtää uutuusarvon merkityksen tieteellisessä työssä ja osaa arvioida oman työnsä tieteellistä lisäarvoa.

 
Sisältö 

Kurssi pitää sisällään tieteellisen tiedon hakuun, käsittelyyn ja raportointiin liittyvien käytäntöjen läpikäynnin ja soveltamisen tekniikan kandidaatintyön kirjoittamisen yhteydessä. Opiskelija valitsee itse kandidaatintyön aiheensa aineopintojensa aihepiirien sisältä. Lisäksi
kurssilla käydään läpi tutkimusaiheen valintaan, tutkimuksen suunnitteluun ja tiedon referoinnin ja raportoinnin etiikkaan liittyviä näkökulmia.

 
Suoritustavat 

Kurssin pakollisiin suoritteisiin kuuluvat itse valitun aiheen mukainen kandidaatintyö sekä työn esittäminen seminaarissa. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua kurssin aikana muiden seminaarien kuunteluun. Pakollisten seminaariesitysten kuuntelujen lukumäärä julkaistaan kurssin aikana. Luentoja ja seminaareja 25 h. Kandidaatintyö 190 h. Ei tenttiä.
Kokonaismitoitus 260 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, arviointi perustuu tuotettuun kandidaatintyöhön (70 %), seminaariin (20 %) sekä lähiopetusjaksojen aikaisiin muihin suorituksiin (10 %).

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaalit julkaistaan kurssin aikana.
LUT:n Kandidaatintyön ja kandidaatintutkielman ohjeet ovat UNI:ssa: Opiskelu > Ohjeet, säännöt ja lomakkeet > Ohjeet ja säännöt.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kandidaatintyö ja seminaari  KURSSI  10  Mari Kallioinen 
28.10.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.