Opintojakso

Näytä opetus
BM20A5500 Differentiaaliyhtälöt ja dynaamiset systeemit, 6 op 
Tunniste BM20A5500  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Differentiaaliyhtälöt ja dynaamiset systeemit  Nimilyhenne Differentiaaliy 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Matylda Jablonska-Sabuka 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

TkT Heikki Pitkänen

Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy ratkaisemaan ja analysoimaan yksinkertaisia tavallisia differentiaaliyhtälöjä analyyttisesti. Opiskelija osaa ratkaista numeerisesti, Matlab-ohjelmiston avulla, tavallisia differentiaaliyhtälöitä, differentiaaliyhtälöryhmiä ja yksinkertaisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Opiskelija kykenee mallintamaan insinööriongelmia differentiaaliyhtälöiden avulla.

 
Sisältö 

Lineaaristen ja epälineaaristen differentiaaliyhtälöiden analyyttisiä ratkaisumenetelmiä. Alku-
ja reuna-arvo ongelmat. Ratkaisujen stabiilisuus ja esitys vaihetasossa. Asymptoottinen
analyysi. Approksimatiiviset ja numeeriset ratkaisut tavallisille differentiaaliyhtälöille
sarjamenetelmien ja Matlabin avulla. Johdanto osittaisdifferentiaaliyhtälöihin: advektio,
diffuusio/lämpö ja aalto yhtälöt. Numeerinen ratkaisu semidiskretisointi menetelmillä.
Mallinnusesimerkkejä eri insinöörialoilta.

 
Suoritustavat 

Luentoja 20 h, harjoituksia 10 h, kotitehtäviä 30 h, 3. periodi. Luentoja 20 h, harjoituksia 10
h, kotitehtäviä 30 h, 4. periodi. Tentti ja tenttiin valmistautuminen 27 h. Kokonaismitoitus
147 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 50 %, harjoitukset ja kotitehtävät 50 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali Moodlessa

 
Esitietovaatimukset 

BM20A6800 Matematiikka II, osa B tai vastaava perustietous differentiaaliyhtälöistä.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Differentiaaliyhtälöt ja dynaamiset systeemit  KURSSI  Matylda Jablonska-Sabuka,
Heikki Pitkänen,
Jouni Sampo 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Differentiaaliyhtälöt ja dynaamiset systeemit  KUULUSTELU  Matylda Jablonska-Sabuka 
08.05.20pe 16.15-19.15