Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A2030 Kiinteiden materiaalien karakterisointi, 3 op 
Tunniste BJ01A2030  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Kiinteiden materiaalien karakterisointi  Nimilyhenne Kiinteiden mate 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Liisa Puro 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 2 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

TkT, Liisa Puro

 
Tavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija: - tietää erilaiset analyysimenetelmät kiinteiden aineiden kuten mineraalien, kuitujen ja erotusmateriaalien (suodatuskalvot, suodinkankaat, ioninvaihtohartsit, jne.) fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien karakterisointiin – tuntee erilaisia karakterisointimenetelmiä kuten SEM, XRD, FTIR, CSLM, BET, laserdiffraktio - osaa valita oikean analyysimenetelmän/oikeat analyysimenetelmät kiinteän aineen analysointiin - ymmärtää mitä saatu analyysitulos tarkoittaa, oppii tieteellisen raportin kirjoittamista, oppii työskentelemään ryhmässä ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan esim. reflektioiden avulla, oppii soveltamaan kurssilla saatua tietoa oikeaan ongelmaan.

 
Sisältö 

Kiinteiden aineiden karakterisointiin käytettävät analyysimenetelmät, mitä analyysistä saatava tulos kertoo näytteestä, miten näyte/näytematriisi vaikuttaa valittavaan analyysimenetelmään, millä perusteella analyysimenetelmä valitaan.

 
Suoritustavat 

Luennot ja harjoitukset/seminaarityöt 8 h, laboratorioharjoitukset/demot 15 h, itseopiskelu (luennot, raportointi jne.) 55 h. Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, 100 % jatkuva arviointi esim. erilaiset harjoitus-/seminaarityöt, raportit.

 
Oppimateriaalit 

Luentokalvot. Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A0020 Työturvallisuus laboratoriossa

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kiinteiden materiaalien karakterisointi  KURSSI  Liisa Puro 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.