Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A1060 Biokemian perusteet, 2 op 
Tunniste BJ01A1060  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Biokemian perusteet  Nimilyhenne Biokemian perus 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Katja Kuukka 
Jarmo Niemi 
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi  4. periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

yliopisto-opettaja, TkT Kari Vahteristo

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa biokemian ja mikrobiologian keskeisen käsitteistön - tuntee biokemian ja mikrobiologian teollisesti ja ympäristöllisesti keskeisimmät sovellukset.

 
Sisältö 

Aminohapot, proteiinien rakenne ja kemialliset reaktiot. Entsyymit, niiden ominaisuudet ja hyödyntäminen. Virukset, bakteerit ja muut mikrobit. Mikrobien rakenne ja hyödyntäminen.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja harjoituksia 14 h, 4. periodi, Itseopiskelu 38 h.
Kokonaismitoitus 52 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan luennolla.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A1040 Orgaanisen kemian perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Biokemian perusteet  KURSSI  Katja Kuukka,
Kari Vahteristo 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Biokemian perusteet  KUULUSTELU  Jarmo Niemi,
Kari Vahteristo 
06.05.20ke 08.30-11.30