Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A1050 Orgaanisen kemian laboratoriotyöt, 2 op 
Tunniste BJ01A1050  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Orgaanisen kemian laboratoriotyöt  Nimilyhenne Orgaanisen kemi 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Katja Kuukka 
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

yliopisto-opettaja, TkT Kari Vahteristo

 
Tavoitteet 

Laboratoriosynteesit (4 synteesiä) tehtyään opiskelijan tulisi osata pystyttää synteesilaitteisto (panosreaktori), ja suorittaa tuotteen erotuksessa tarvittavat yksikköoperaatiot. Alkuvaiheessa tuote monesti erotetaan kiteyttämällä ja suodattamalla tai uuttamalla, jolloin käytetty liuotin poistetaan yleensä rotavaporilla. Tuotteen erotuksessa tarvitaan usein myös seuraavanlaisia tislauslaitteistoja: tislaus ilmanpaineessa, vakuumitislaus, vesihöyrytislaus. Usein kiinteä tuote myös uudelleenkiteytetään.

 
Sisältö 

Opiskelija syntetisoi 4 orgaanista yhdistettä annettujen reseptien avulla.

 
Suoritustavat 

Laboratoriotyöt 40 h, työtapatentti ja siihen valmistautuminen 5 h, itseopiskelua 7 h, 4. periodi.
Kokonaismitoitus 52 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, synteesien saanto sekä sulamis- tai kiehumispiste, työtapatentti.

 
Oppimateriaalit 

Furniss, B. S., Hannaford, A. J., Smith, P. W. G., Tatchell, A. R., Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th edition.
Pennanen, S., Orgaanisen kemian työtavoista, 3. painos.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A1030 Epäorgaaniset analyysit, BJ01A1040 Orgaanisen kemian perusteet kuunneltuna, BJ01A0030 Työturvallisuus laboratoriossa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Orgaanisen kemian laboratoriotyöt  KURSSI  Katja Kuukka,
Kari Vahteristo 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.