Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A1040 Orgaanisen kemian perusteet, 4 op 
Tunniste BJ01A1040  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Orgaanisen kemian perusteet  Nimilyhenne Orgaanisen kemi 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Katja Kuukka 
Arto Pihlajamäki 
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

vastuuopettaja: yliopisto-opettaja, TkT Kari Vahteristo
tutkijaopettaja, TkT Arto Pihlajamäki

 
Tavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi osata nimetä orgaanisia yhdisteitä tunnistaen myös niiden ominaisuuksia, ennustaa yhdisteiden välillä tapahtuvia reaktioita funktionaalisten ryhmien perusteella, ja selittää orgaanisen kemian peruskäsitteitä.

 
Sisältö 

Käydään läpi seuraavat aihealueet: Sidokset ja Isomeria, Alkaanit, Alkeenit, Aromaattiset yhdisteet, Stereokemia, Orgaaniset halogeeniyhdisteet, Eetterit ja Epoksidit, Alkoholit, Aldehydit ja Ketonit, Karboksyylihapot, Amiinit, Heterosykliset yhdisteet, Polymeeristen
yhdisteiden rakenne, ominaisuudet ja muodostuminen.


 
Suoritustavat 

Luennot 28 h, harjoitukset 28 h, itseopiskelu (Moodle) 28 h, välikokeisiin/tenttiin valmistautuminen 20 h, 3. periodi.
Kokonaismitoitus 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Välikokeiden lukumäärä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, välikokeet (2) tai kirjallinen tentti 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Luento ja harjoitusmateriaali Moodlessa.
Hart, H., Craine, L. E., Hadad, C. M., Organic Chemistry, A Short Course, 12th ed.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A1010 Yleinen kemia

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.