Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A1030 Epäorgaaniset analyysit, 2 op 
Tunniste BJ01A1030  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Epäorgaaniset analyysit  Nimilyhenne Epäorgaaniset a 
Laajuus2 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Maaret Paakkunainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

HUOM! Kurssin osallistujamäärä on rajattu. Etusijalla ovat kemiantekniikan opiskelijat.

 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi  1-3 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Maaret Paakkunainen

 
Tavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on seuraavat valmiudet: - työskennellä turvallisesti laboratoriossa - valmistaa yksinkertaisia liuoksia - osaa peruskemian menetelmin kvantitatiivisen analytiikan perusteita - osaa yleisimpien ionien reaktiota ja liukoisuuden perusteita kvalitatiivisessa analytiikassa.

 
Sisältö 

Laboratorioharjoituksissa käydään läpi yleisimpiä epäorgaanisen liuoskemian ionireaktioita ja harjoitellaan sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia analyysimenetelmiä. Laboratoriossa tehdään käytännön harjoituksia kemian perusmenetelmillä, kuten gravimetria ja titrimetria. Töissä tutustutaan myös analyyttiseen ja turvalliseen työskentelytapaan kemian laboratoriossa. Työkokonaisuudet ovat itsenäisiä työosuuksia. Kurssin “Epäorgaanisen kemian perusteet”- luennot tukevat kurssin opetusta.

 
Suoritustavat 

Johdantoluento 1 h, 1. periodi Laboratorioharjoituksia 40 h, 1-3. periodi. Itseopiskelua 11 h.
Kokonaismitoitus 52 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, arvosana muodostuu laboratoriotöistä saaduista pisteistä.

 
Oppimateriaalit 

Laboratoriotyöohjeet, Moodle-verkkomateriaali.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A0020 Työturvallisuus laboratoriossa suoritettuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.