Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A5030 Prosessisimuloinnin perusteet, 4 op 
Tunniste BJ01A5030  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Prosessisimuloinnin perusteet  Nimilyhenne Prosessisimuloi 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Mikko Huhtanen 
Ritva Tuunila 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Ritva Tuunila

Mikko Huhtanen


 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - selittää prosessisimuloinnin perusteet ja yleisimmät käyttökohteet - piirtää simulointikaavion prosessista – analysoida prosessia prosessilaskennan kannalta - simuloida yksinkertaisia kemian prosesseja kaupallista simulaattoria käyttäen - analysoida saamiaan simulointituloksia.

 
Sisältö 

Prosessisimuloinnin käyttö ja perusteet. Prosessin simulointikaavio. Steady-state –simulointi. Simulointiohjelmiston rakenne ja käyttö. Kemian prosessien aine- ja energiataseiden laskenta käyttäen kaupallista kemian alan simulaattoria (Aspen Plus).

 
Suoritustavat 

Luentoja ja seminaareja 10 h, simulointiharjoituksia 18 h, 2. periodi. Simulointityö 40 h, 2. periodi. Kotitehtävät ja itsenäinen opiskelu 36 h. Kokonaismitoitus 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, arvosteltavat kotitehtävät 50 %, simulointityö 50 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste sekä muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A4011 Mekaaniset yksikköoperaatiot ja BJ01A4030 Yksikköoperaatioiden mitoitus kuunneltuina


 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.