Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A5010 Johdanto kemianteollisuuden prosesseihin, 3 op 
Tunniste BJ01A5010  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Johdanto kemianteollisuuden prosesseihin  Nimilyhenne Johdanto kemian 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Tuomas Koiranen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Tuomas Koiranen

Luennoitsijoita teollisuudesta

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee: kuvailemaan kemianteollisuuden prosessin käsitteen, kemianteollisuuden alaa sekä sen osa-alueita; kuvailemaan yksikköprosesseja ja ymmärtämään niiden toiminnan perusteita; nimeämään ja selostamaan Suomen kemianteollisuuden keskeisimpiä tuotantoprosesseja; kertomaan prosessiteollisuuden roolista, merkityksestä yhteiskunnassa ja sen tulevaisuudennäkymistä sekä tunnistamaan ja kuvailemaan kemisti-insinöörin tyypillisiä toimenkuvia
.

 
Sisältö 

Prosessiteollisuuden osa-alueet. Tyypillinen kemianteollisuuden tuotantoprosessi, sen rakenne ja erityispiirteet. Tuotantoprosessin laitteiden esittely. Tuotantoprosessien Suomen kemianteollisuuden keskeisimpien tuotantoprosessien esittely, tuoterakenteet, yhteiskunnallinen vaikutus. Kemisti-insinöörin ammatti, tyypillisiä toimenkuvia teollisuudessa.

 
Suoritustavat 

Luentoja 8 h, periodi 1. Lisäksi verkko-opetus ja materiaalit Moodlessa. Itseopiskelu 70 h. Kokonaismitoitus 78 h. 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5. 3 Exam-välikoetta Moodlessa

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali.
Riistama, Laitinen, Vuori: Suomen Kemianteollisuus, soveltuvin osin.
J.A. Moulijn, M. Makkee, A.VDiepen, Chemical Process Technology, 2nd Ed., Wiley, 2015, soveltuvin osin.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.