Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A4060 Soveltavan kemian laboratoriotyöt, 4 op 
Tunniste BJ01A4060  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Soveltavan kemian laboratoriotyöt  Nimilyhenne Soveltavan kemi 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jari Heinonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, TkT Jari Heinonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - suorittaa laboratoriokokeita ja käyttää joitain analyysilaitteistoja - käsitellä mittausdataa ja laatia teknistieteellisen raportin - tutkia kemiallisia reaktioita kokeellisesti ja simuloinnein - tutkia kemiallisissa reaktoreissa ja erotusprosesseissa keskeisiä perusilmiöitä.

 
Sisältö 

Kemiallisen reaktiotekniikan ja kemiallisten erotusprosessien kannalta keskeisten perusilmiöiden tutkiminen kokeellisesti ja simuloinnein.

 
Suoritustavat 

Laboratoriotöitä ja simulointeja 40 h, 3.-4. periodi. Raportointi ja itsenäinen opiskelu 64 h. Hyväksytyt laboratoriotyöt ja raportit. Kokonaismitoitus 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, laboratoriotyöskentely, raportit ja opiskelijoiden vertaisarviointi 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Harjoitustöiden ohjeet sekä ohjeissa käytetty lähdemateriaali.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A0020 Työturvallisuus laboratoriossa, BJ01A4041 Kemiallinen reaktiotekniikka/Muok. 4.10.2018/ml

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Soveltavan kemian laboratoriotyöt  KURSSI  Jari Heinonen 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.