Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A4050 Yksikköprosessien laboratoriotyöt, 4 op 
Tunniste BJ01A4050  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Yksikköprosessien laboratoriotyöt  Nimilyhenne Yksikköprosessi 
Laajuus4 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Ritva Tuunila 
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Ritva Tuunila
yliopisto-opettaja, TkT Kari  Vahteristo

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - laatia mittaussuunnitelman kokeellisen tutkimustavoitteen toteuttamiseksi - suorittaa kokeellisen laboratoriomittaussarjan - työskennellä laboratoriomittakaavan yksikköprosessilaitteilla - arvioida mittaustulosten luotettavuutta - analysoida kokeellista dataa, tuottaa kvantitatiivisia tuloksia ja arvioida niiden luotettavuutta - kirjoittaa teknis-tieteellisen raportin annettuja raportointiohjeita noudattaen.

 
Sisältö 

Neljä pareittain tehtävää laboratoriotyötä: kaksi mekaanisiin ja kaksi termisiin yksikköprosesseihin liittyvää työtä.


 
Suoritustavat 

Luentoja 2 h, laboratoriotöitä 16 h, 1.-2. periodi. Laboratoriotyöraportit 64 h, itsenäinen opiskelu 22 h.
Kokonaismitoitus 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, arvosteltavat laboratoriotyöraportit 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Laboratoriotyöohjeet.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A4011 Mekaaniset yksikköoperaatiot ja BJ01A4030 Yksikköoperaatioiden mitoitus kuunneltuina./Muok. 4.10.2018/ml

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.