Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A3030 Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt, 3 op 
Tunniste BJ01A3030  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt  Nimilyhenne Fysikaalisen ke 
Laajuus3 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojaksoon tulee johdantoluento (3 h) ja töistäpääsykuulustelu (2 h).

 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi  1-2 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

yliopisto-opettaja, TkT Kari Vahteristo

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tarkkoihin fysikaaliskemiallisiin mittaus-, työskentely- ja tulostenkäsittelymenetelmiin, joihin kemia tieteenä teoreettisesti perustuu. Laboratoriotöissä opetetaan muun muassa tarkka painemittaus, pH-mittaus, johtokykymittaus, liuoksen tiheysmittaus ja kalorimetrinen mittaus.

 
Sisältö 

Kuusi kemialliseen termodynamiikkaan, kinetiikkaan ja pintakemiaan liittyvää laboratoriotyötä. Työt tehdään työpareittain ja niistä laaditaan kirjallinen raportti. Töihin liittyy esiluento ja töistäpääsykuulustelu.


 
Suoritustavat 

Luentoja 3 h, 1. periodi. Laboratorioharjoituksia 42 h, 1.-2. periodi. Itseopiskelu 33 h. Luennot, laboratoriotyöt, työselostukset ja töistäpääsykuulustelu. Muuta tenttiä ei ole.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Opintojakso arvostellaan periaatteella hyväksytty-hylätty kuten myös kuulustelu.

 
Oppimateriaalit 

Laboratoriotyöohjeet.

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A3040 Kemiallinen dynamiikka, BJ01A0020 Työturvallisuus laboratoriossa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.