Opintojakso

Näytä opetus
BJ01A3010 Kemiallinen termodynamiikka, 5 op 
Tunniste BJ01A3010  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Kemiallinen termodynamiikka  Nimilyhenne Kemiallinen ter 
Laajuus5 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Eveliina Repo 
Kari Vahteristo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Apulaisprofessori (tenure track), TkT Eveliina Repo

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää termodynamiikan neljää pääsääntöä ja niiden keskeisiä sovelluksia kemiassa ja kemiantekniikassa. Näitä sovelluksia ovat kaasujen, nesteiden ja kiintoaineiden ominaisuudet, reaktiolämpö, reaktiotasapaino, faasitasapaino, liuosten ominaisuudet, faasidiagrammit ja sähkökemialliset kennot.

 
Sisältö 

Kaasujen, nesteiden ja kiintoaineiden ominaisuudet ja tilanyhtälöt. Reaktiolämpö. Kamiallinen potentiaali. Reaktiotasapaino. Termodynaamiset taulukot ja niiden käyttö. Partiaaliset moolisuureet. Yhden ja useamman komponentin faasitasapainot. Liuosten kolligatiiviset ominaisuudet. Ideaaliset ja epäideaaliset liuokset. Faasidiagrammit. Sähkökemialliset kennot.

 
Suoritustavat 

Luentoja ja laskuharjoituksia 56 h, kotitehtävät 14 h, 3 ja 4. periodi, itseopiskelua 60, lopputentti tai kaksi välikoetta.
Kokonaismitoitus 130 h.


 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Välikokeiden lukumäärä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti tai kaksi välikoetta, 80 %. Kotitehtävät 20 %.

 
Oppimateriaalit 

Luento- ja laskuesimerkkimonisteet, jotka perustuvat esimerkiksi seuraavaan oppikirjaan: Peter Atkins, Julio dePaula, ja James Keeler. Atkins’ Physical Chemistry, 11. painos, 2017,Oxford University Press.

e-kirja: Engel, Reid, Thermodynamics, Statistical Thermodynamics & Kinetics, 3rd Ed, Pearson 2013

 
Esitietovaatimukset 

BJ01A1010 Yleinen kemia

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Kemiallinen termodynamiikka  KURSSI  Eveliina Repo,
Kari Vahteristo 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.