Opintojakso

Näytä opetus
A210A0650 Vero-oikeus ja liiketoiminta, 6 op 
Tunniste A210A0650  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Vero-oikeus ja liiketoiminta  Nimilyhenne Vero-oikeus ja 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Nina Sorsa 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTM 1

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, KTM Nina Sorsa (muok. 25.6.19)

 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat seuraaviin osa-alueisiin:
Verovelvollisuus ja verotuksen periaatteet
- verotusmenettely
- veronmaksuhalukkuus
- hyvän verojärjestelmän periaatteet ja ohjaustehtävä
- veron kierto ja välttely
- verotus ja yritysten yhteiskuntavastuu
- verotuksen erityispiirteet eri yritysmuodoissa
Kansainvälinen verotus
- konsernien verosuunnittelu
- siirtohinnoittelu
- veroparatiisit
Yritysverotus laskentatoimen tutkimusperinteessä.
Opintojakson yleisenä tavoitteena on harjoittaa opiskelijoiden:
- ryhmätyötaitoja ja
- ongelmanratkaisutaitoja.

 
Sisältö 

Verotusmenettely ja verotuksen periaatteet. Kansainvälisten konsernien verotus ja kansainvälinen verosuunnittelu. Yhtiöverotutkimus laskentatoimen tutkimuksen kentässä

 
Suoritustavat 

Johdantoluento 2 h 4. periodi. Itsenäinen opiskelu 78 h, Oppimispäiväkirja 40 h. Tentti ja tenttiin valmistautuminen 40 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti ja oppimispäiväkirjat 100%. Kurssin voi suorittaa vain Examissa. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus- ja artikkelit ilmoitetaan Moodlessa.

 
Esitietovaatimukset 

KTK-opinnot.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Vero-oikeus ja liiketoiminta  KURSSI  Nina Sorsa 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.