Opintojakso

Näytä opetus
BK60A0800 Fluid Power, 5 op 
Tunniste BK60A0800  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Fluid Power  Nimilyhenne Fluid Power 
Laajuus5 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Heikki Handroos 
Teemu Priha 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

The course is suitable both for the students present in LUT and for students participating distantly. The major part of activities such as lectures and tutorials are given through Moodle. The activities required may slightly vary between the two groups.   

 
Suoritusvuosi 

M.Sc. (Tech.) 1

 
Periodi 

3-4

 
Opetuskieli 

English

 
Vastuuopettaja(t) 

Professor, D.Sc. (Tech.) Heikki Handroos

 
Tavoitteet 

After having passed the course, the student will:
- understand the structures and behaviour of fluid power transmission components and systems
- understand the physical laws behind the mathematical equations, that are applied into dimensioning hydraulic components for various systems.
- realize how to evaluate appropriate designs for fluid power transmissions for industrial and mobile machines
- be able to assess the energy efficiency of alternative drive solutions
- be able to model and simulate fluid power circuits
- be able to analyze the dynamic behavior of hydraulic components and systems by interpreting the simulation results

 
Sisältö 

Fluid power system structures, hydraulic fluids, hydraulic transmission lines, pumps, motors,
cylinders, basic control valves, servo valves, accessories, hydraulic servo systems, modelling
and simulation of hydraulic components and circuits.

 
Suoritustavat 

Video lectures recorded in Moodle 42 h, periods 3-4. Tutorials and simulation assignment 42 h, periods 3-4. Laboratory work 16 h including modelling and simulation of a fluid power transmission system. Independent study 30 h. Total workload 130 h.
The course is suitable for distance learning.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

No

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Yes

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Yes

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, examination 75 %, tutorials, assignment and laboratory work 25 %.

 
Oppimateriaalit 

Lecture notes in Moodle. Ebook: Rabie, M. Galal: Fluid Power Engineering, McGraw-Hill,
2009.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

max 5

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Fluid Power  KURSSI  Heikki Handroos,
Teemu Priha 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.