Opintojakso

Näytä opetus
A370A0250 Työoikeus, 6 op 
Tunniste A370A0250  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Työoikeus  Nimilyhenne Työoikeus 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Helena Sjögrén 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2-3

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työoikeuden alaan kuuluvat instituutiot sekä työsuhdetta koskevan oikeudellisen systematiikan, menettelytavat, periaatteet ja sääntelyn.

 
Sisältö 

Työ oikeudellisen sääntelyn kohteena ja työntekijän oikeudellisen aseman määräytyminen. Kollektiivinen työoikeus. Työaika- ja työturvallisuussääntely.

 
Suoritustavat 

Luentoja 20 h ja valmistautuminen luennoille 11 h, Tentti ja tenttiin valmistautuminen 129 h. 4. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

 
Oppimateriaalit 

1. Koskinen, S. - Ullakonoja, V.: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 2012.

2. Koskinen, S. - Nieminen, K. - Valkonen, M.: Työsuhteen päättäminen, 2012. Luentomoniste.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Työoikeus  KURSSI  Helena Sjögrén 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Työoikeus  KUULUSTELU  Helena Sjögrén 
27.04.20ma 16.15-19.15