Opintojakso

Näytä opetus
A250A0100 Finanssi-investoinnit, 6 op 
Tunniste A250A0100  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Finanssi-investoinnit  Nimilyhenne Finanssi-invest 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Eero Pätäri 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

professori, KTT Eero Pätäri

 
Tavoitteet 

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan:
- tuntevan yleisimmät arvopapereiden hinnoittelumallit
- ymmärtävän arvopapereiden ja johdannaisinstrumenttien hinnanmuodostumislogiikat
- pystyvän analysoimaan arvopapereiden markkinahintojen suhteellista tasoa sekä niiden houkuttelevuutta sijoituskohteena
- pystyvän soveltamaan kurssilla opittua tietoa käytännön sijoituspäätöksentekotilanteisiin
- hahmottavan portfoliosijoitusten menestysmittareiden soveltuvuusalueet sekä pystyvän arvioimaan portfoliosijoitusten riskiinsuhteutettua suoriutumista.

 
Sisältö 

Sijoitusinstrumentit, johdannaiset, sijoitushyödykkeiden hinnoittelumallit, portfolioteoria, sijoitusanalyysimenetelmät sekä portfoliosijoitusten suoriutumisen mittausmenetelmät.

 
Suoritustavat 

Luentoja tai videoluentoja 18 h, harjoituksia 18 h sekä harjoituksiin valmistautuminen 54 h, tentti ja siihen valmistautuminen 70 h, 4. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0 – 5 kirjallisen kuulustelun ja harjoitusaktiivisuuden perusteella, arvostelu 0-100 pistettä (kirjallinen kuulustelu 90-100% ja harjoitukset 0-10% opiskelijan harjoitusaktiivisuudesta riippuen).

 
Oppimateriaalit 

1. Bodie-Kane-Marcus: Investments, 2003 tai uudempi painos tai Sharpe, William F. - Alexander, Gordon J. - Bailey, Jeffrey V.: Investments, Prentice-Hall, 1999
2. Luentomateriaali.

 
Esitietovaatimukset 

A250A1050 Yritysrahoitus tai A250A1051 Yritysrahoituksen perusteet.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Finanssi-investoinnit  KURSSI  Eero Pätäri 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Finanssi-investoinnit  KUULUSTELU  Eero Pätäri 
05.05.20ti 16.15-19.15