Opintojakso

Näytä opetus
A250A1050 Yritysrahoitus, 6 op 
Tunniste A250A1050  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Yritysrahoitus  Nimilyhenne Yritysrahoitus 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Eero Pätäri 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Ei samaan tutkintoon kuin A250A1051 Yritysrahoituksen perusteet.

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, KTT Eero Pätäri

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
- hallitsevan rahan aika-arvolaskelmat ja osaavan soveltaa niitä sekä reaali-investointeihin että arvopapereiden valuaatioon liittyvissä päätöksentekotilanteissa
- hahmottavan vaihtoehtoiskustannus-ajattelutavan ja sen vaikutukset investointilaskentaan
- ymmärtävän investointeja, voitonjakoa ja pääomarakennetta koskevien päätösten kytkeytymisen yritysstrategiaan
- hahmottavan yritystoimintaan liittyvät agenttiongelmat yrityksen eri sidosryhmien välillä
- tuntevan yritysrahoituksen riskienhallinnan keskeiset osa-alueet ja toimintatavat sekä osaavan soveltaa niitä käytännön suojautumistilanteisiin
- tuntevan yrityksen rahoituksellista tilaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut
- ymmärtävän käyttöpääoman hallinnan merkityksen osana yrityksen rahoitussuunnittelua

 
Sisältö 

Pääoman kustannus, investointilaskenta, yrityksen arvonmääritys. rahoitussuunnittelu, rahoitusrakenne, voitonjako sekä tunnuslukuanalyysi.

 
Suoritustavat 

Videoluentoja 16 h, 3. periodi. Harjoituksia 15 h sekä harjoituksiin valmistautuminen 50 h, 3.periodi. Tentti ja siihen valmistautuminen 79 h. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0 – 5 kirjallisen kuulustelun ja harjoitusaktiivisuuden perusteella, arvostelu 0-100 pistettä (kirjallinen kuulustelu 90-100% ja harjoitukset 0-10% opiskelijan harjoitusaktiivisuudesta riippuen).

 

 

 
Oppimateriaalit 

Niskanen J. & Niskanen M., Yritysrahoitus, 7-8. painos. 2016.
Luentomateriaali.

 
Esitietovaatimukset 

Kirjanpidon peruskurssi

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Yritysrahoitus  KUULUSTELU  Eero Pätäri 
21.04.20ti 08.30-11.30