Opintojakso

Näytä opetus
A250A0800 Tilinpäätössuunnittelu, 6 op 
Tunniste A250A0800  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Tilinpäätössuunnittelu  Nimilyhenne Tilinpäätössuun 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Nina Sorsa 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 3

 
Periodi 

1 (muok. 11.6.2019)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, KTM Nina Sorsa (muok. 11.6.2019)

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilinpäätös- ja verosuunnitteluun eri yritysmuodoissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijat:
- ymmärtävät tilinpäätöksen keskeiset suunnittelukohteet lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä
- osaavat yrityksen ja sen omistajan verotusta säätelevät keskeisimmät säännökset
- osaavat tuloksenlaskennan keskeisimmät vero-oikeudelliset joustokohdat
- ymmärtävät taloushallinnon roolin omistajavetoisissa pk-yrityksissä.
Opintojakson yleisenä tavoitteena on harjoittaa opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja.

 
Sisältö 

Elinkeinoverotus. Oma pääoma eri yritysmuodoissa. Tilinpäätössuunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet. Kirjanpitolaki tilinpäätöksen kannalta. Verotusmenettely. Myyntivoittoverotus. Yhtiölainsäädännöt. Arvonlisäverotus tilinpäätöksen kannalta. Eri kirjanpito- ja
tilinpäätösteoriat. Yritysjärjestelyt.

 
Suoritustavat 

Luentoja luentoja 14 h ja harjoituksia 14 h, itsenäiset lukutehtävät, harjoitukset ja valmistautuminen luennoille 56 h. Kurssin suoritustapa tentti. Tenttiin valmistautuminen 76 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%.

 
Oppimateriaalit 

Luento- ja harjoitusmateriaali. Leppiniemi & Walden: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, Talentum fokus verkkokirja.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.