Opintojakso

Näytä opetus
A250A0850 Tilintarkastuksen perusteet, 6 op 
Tunniste A250A0850  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Tilintarkastuksen perusteet  Nimilyhenne Tilintarkastuks 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Antero Tervonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Antero Tervonen, TkT, yliopisto-opettaja

 
Tavoitteet 

Kurssilla opiskelijat oppivat ymmärtämään tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan perusteet, määrittelemään tilintarkastukseen liittyvän sääntelyn sekä tunnistamaan tilintarkastajan raportteja.

 
Sisältö 

Tilintarkastuksen sisältö ja tavoite. Tilintarkastuksen sääntely. Tilintarkastajan raportointi. Sisäinen valvonta.

 
Suoritustavat 

Luennot ja harjoitukset 28 h, valmistautuminen luennoille ja harjoituksiin sekä ryhmäkohtaista työskentelyä 66 h, henkilökohtaiset oppimistehtävät 66 h, 4. periodi. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, ryhmäkohtaiset oppimistehtävät 50 %, henkilökohtaiset oppimistehtävät 50 %.

 
Oppimateriaalit 

1. Tomperi, S.: Tilintarkastus - Normeista käytäntöön, 2018
2. Ratsula, N.: Yrityksen sisäinen valvonta, 2016 tai Ahokas, N.: Yrityksen sisäinen valvonta, 2012
3. Luentoaineisto
4. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus

 
Esitietovaatimukset 

A250A0750 Tilinpäätösanalyysi

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Tilintarkastuksen perusteet  KURSSI  Antero Tervonen 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.