Opintojakso

Näytä opetus
A250A0750 Tilinpäätösanalyysi, 6 op 
Tunniste A250A0750  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Tilinpäätösanalyysi  Nimilyhenne Tilinpäätösanal 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Antero Tervonen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 2

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kiinnittää huomiota oleellisiin tilinpäätöksen osatekijöihin, jotka voivat vaikuttaa sen tulkintaan,
- analysoida, tulkita ja selittää yrityksen taloudellista tilaa käyttäen yleisimpiä tilinpäätösanalyysin tunnuslukuja,
- arvioida tunnuslukujen tasoa arvosana-asteikkojen ja toimialatilastojen avulla,
- valita tapaukseen soveltuvat tunnusluvut perustellen valintaa kirjallisuuden avulla,
- yhdistää yrityksen toimintaympäristön ja toimialan vaikutukset sen taloudelliseen tilaan,
- hakea yrityksen tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja eri lähteistä, mm. tilinpäätöstietokannoista,
Opintojakson yleisenä tavoitteena on harjoittaa opiskelijoiden taitoja:
- harjoitustyöraportin kirjoittamisessa käyttäen yleisiä tieteellisen kirjoittamisen ohjeita

 
Sisältö 

Tilinpäätöksen oikaiseminen. Tilinpäätöksen analysointi. Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut ja niiden tulkinta sekä hyväksikäyttö. Tilinpäätöstietokannat. Rahoitus- ja muut virtalaskelmat.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 21 h, itsenäisiä harjoituksia ja valmistautumista luennoille 25 h, harjoitustyö 40 h, 1. periodi. Harjoitustyö 45 h, palautetilaisuus 1 h, 2. periodi. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, harjoitustyö 100 %

 
Oppimateriaalit 

1. Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, 2017 tai uud.
2. Kallunki, J-P., Kytönen, E.: Uusi tilinpäätösanalyysi, 2007 tai uud.
3. Kaisanlahti, T., Leppiniemi, J., Leppiniemi, R.: Tilinpäätöksen tulkinta, 2017 tai uud.
4. Salmi, I.: Mitä tilinpäätös kertoo?, 2015 tai uud.
5. Niskanen, J., Niskanen, M.: Tilinpäätösanalyysi, 2003 tai uud.
6. Kallunki, J-P., Lantto, A-M., Sahlström, P.: Tilinpäätösanalyysi IFRS-maailmassa, 2008
7. Luentomateriaali

 
Esitietovaatimukset 

A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi) 

Kyllä, 140; etusijalla ne, joiden KTK-aineopintoihin opintojakso kuuluu pakollisena; seuraavana laskentatointa kauppatieteiden opinnoissa sivuopintona lukevat; sitä seuraavana tuotantotalouden opiskelijat; viimeisenä muiden koulutusohjelmien opiskelijat

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.