Opintojakso

Näytä opetus
A250A0600 Rahoituksen perusteet, 6 op 
Tunniste A250A0600  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Rahoituksen perusteet  Nimilyhenne Rahoituksen per 
Laajuus6 op   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Business and Management (23E1) 

Opettajat
Nimi
Juha Soininen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

KTK 1

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Tutkijatohtori, KTT Juha Soininen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut.

 
Sisältö 

Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys.

 
Suoritustavat 

Luentoja 20 h. Videoluentoja 12 h. Itsenäisen työn osuus 128 h. Tentti. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

 
Oppimateriaalit 

Niskanen, Jyrki - Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.

Knüpfer, Samuli - Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 20 (muok. 3.6.2019)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Rahoituksen perusteet  KUULUSTELU  Juha Soininen 
23.04.20to 16.15-19.15