Opintojakso

Näytä opetus
BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan, 4 op / 2.22 ov 
Tunniste BM20A4301  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Johdatus tekniseen laskentaan  Nimilyhenne Johdatus teknis 
Laajuus4 op / 2.22 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Juho Virpiranta 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso voidaan suorittaa ja tulokset kirjata kahdessa osassa (2 op + 2 op). Opintojaksoa ei voi suorittaa yhtenä isona 4 op:n kokonaisuutena. Kokonaisuudesta (4 op) ei ole erillistä suoritusmahdollisuutta.

 
Suoritusvuosi 

TkK 1

 
Periodi 

1-4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

DI Ville Manninen
Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Opiskelija tuntee teknisen laskennan ja ohjelmoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa toteuttaa
yksinkertaisia laskennallisia ohjelmia ja visualisoida tuloksia ja dataa MATLAB/Octave
ympäristössä.

 
Sisältö 

OSA A: Teknisen laskennan ja ohjelmoinnin peruskäsitteitä yleisesti. Loogiset operaatiot,
kontrollirakenteet, koodin haarauttaminen, toistorakenteet. Visualisointi. Funktioiden
muotoilu ja käyttö. MATLAB/Octave ympäristössä.
OSA B: Syvennetään ensimmäisen osan taitoja. MATLAB/Octave laskennallisena työkaluna.

 
Suoritustavat 

Osa A (2 op): Luentoja 4 h, mikroluokkaharjoituksia 28 h, oma harjoittelu 16 h. h, 1.-2. periodi.
Pakolliset harjoitukset.
Osa B (2 op): Luentoja 8 h, mikroluokkaharjoituksia 28 h, oma harjoittelu 8 h, harjoitustyön teko ja
raportin kirjoittaminen 22 h, 3.-4. periodi. Pakolliset harjoitukset ja harjoitustyö, josta
raportti.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5, harjoitukset 50 %, harjoitustyö 50 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali Moodlessa.

 
Esitietovaatimukset 

Opintojakso suositellaan käytäväksi yhtä aikaa seuraavien opintojaksojen kanssa:
Osa A: BM20A6700 Matematiikka I
Osa B: BM20A6700 Matematiikka II

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Johdatus tekniseen laskentaan  KURSSI  Jouni Sampo,
Juho Virpiranta 
02.09.19 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.