Opintojakso

Näytä opetus
BM20A2401 Matemaattinen mallinnus, 5 op / 2.78 ov 
Tunniste BM20A2401  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Matemaattinen mallinnus  Nimilyhenne Matemaattinen m 
Laajuus5 op / 2.78 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Jouni Sampo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Opiskelija osaa arvioida matemaattisten mallien soveltuvuutta erilaisten reaalimaailman
tehtävien ratkaisemiseen, hänellä on perusvalmiudet mallien muodostamiseen, mallien
hyvyyden arviointiin, ratkaisumenetelmiin ja taustatietoja vaativampiin sovelluksiin
syventymiseen. Opiskelija ymmärtää mallinnusprosessin vaiheet, säilymislait ja mallien
perusteet. Osaa muodostaa erilaisia systeemejä kuvaavia malleja käyttäen
differentiaaliyhtälöitä, diskreettejä, todennäköisyyspohjaisia ja sumeita menetelmiä. Osaa
datan ja mallin sovituksen ja parametrien estimoinnin, ymmärtää approksimaation ja
skaalauksen merkityksen.

 
Sisältö 

Matematiikan soveltamisesta, mallinnusprosessin vaiheet. Mallien tyyppejä. Säilymislait ja
mallien perusteet. Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria. Diskreeteistä malleista. Mallit, data
ja parametrien estimointi. Tasapainomallit ja stabiilius. Approksimaatio ja skaalat.
Probabilistiset mallit. Valikoima tapausesimerkkejä.

 
Suoritustavat 

Opintojakso toteutetaan verkko-opinto ympäristössä viikottaisten videoluentojen ja
palautettavien harjoitustehtävien ja harjoitustöiden muodossa. Verkko-opinnot ja itsenäinen
opiskelu yhteensä 130 h. 1. ja 2. periodi.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0.5, harjoitukset 60 %, harjoitustyö 40 %.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali verkossa, osoite ilmoitetaan ilmoitetaan Moodlen kautta kurssin alkaessa.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan: BM20A1401 Tilastomatematiikka I BM20A1601 Matriisilaskenta, BM20A6700 Matematiikka I, BM20A6800 Matematiikka II, BM20A6900 Matematiikka III, fysiikan 1. vuoden opinnot.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.