Opintojakso

Näytä opetus
BM20A1501 Numeeriset menetelmät I, 3 op / 1.67 ov 
Tunniste BM20A1501  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Numeeriset menetelmät I  Nimilyhenne Numeeriset mene 
Laajuus3 op / 1.67 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Ville Manninen 
Jouni Sampo 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Nuorempi tutkija, DI Ville Manninen, Yliopisto-opettaja, TkT Jouni Sampo

 
Tavoitteet 

Opiskelija osaa numeerisesti Matlab-ohjelmalla:
- ratkaista lineaariset ja epälineaariset yhtälöt ja yhtälöryhmät, differentiaaliyhtälöiden ja –
yhtälöryhmien alkuarvotehtävät
- etsiä funktioiden lokaaliset ääriarvot
- laskea yhdenmuuttujan funktion määrätyn integraalin, interpolaatiopolynomin ja splinen
arvon annetussa pisteessä
- tehdä lineaarisia ja epälineaarisia funktiosovituksia annettuun dataan.

 
Sisältö 

Laskennassa syntyvien virheiden tarkastelua. Numeerisia ja Matlab-ratkaisumenetelmiä
seuraaville ongelmille: epälineaariset yhtälöt ja yhtälöryhmät, optimointi, lineaariset
yhtälöryhmät, interpolointi, käyrän sovitus, integrointi, differentiaaliyhtälöiden
alkuarvotehtävät.

 
Suoritustavat 

Luentoja 4 h, harjoituksia 14 h, 4. periodi. Omatoiminen opiskelu 49 h. Harjoitustyö 14 h.
Kokonaismitoitus 81 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti tai itsearviointi 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Haataja, Juha et al.: Numeeriset menetelmät käytännössä, 2. uud. painos, CSC-Tieteellinen
laskenta, 2002. 415 sivua. Gerald, C.F., Wheatley, P.O.: Applied Numerical Analysis, 6th
Edition, Addison-Wesley, 1999. Mäkinen, Raino & Salmenjoki, Kimmo: Numeeriset
menetelmät, Jyväskylän yliopisto, luentomoniste 12, 1999.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan:
BM20A6700 Matematiikka I
BM20A6800 Matematiikka II
BM20A6900 Matematiikka III
BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Numeeriset menetelmät I  KURSSI  Ville Manninen,
Jouni Sampo 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Numeeriset menetelmät I  KUULUSTELU  Ville Manninen,
Jouni Sampo 
22.04.20ke 08.30-11.30