Opintojakso

Näytä opetus
CS90A0060 Diplomityö, 30 op / 20 ov 
Tunniste CS90A0060  Voimassaolo 01.08.2008 -
Nimi Diplomityö  Nimilyhenne Diplomityö 
Laajuus30 op / 20 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiLopputyö   
  ArvosteluasteikkoDityöt/Tekniikka 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Lea Hannola 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta, Lahti, muu / other

 
Suoritusvuosi 

DI 1-2

 
Periodi 

1-4

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Vastuuopettaja(t) 

Lea Hannola, TkT, Apulaisprofessori

 

Muut opettajat: Tuotantotalouden professorit, apulaisprofessorit ja tutkijaopettajat.

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 

  • osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen
  • osoittaa kypsyyttä diplomityön aiheen käsittelyssä
  • suunnitella ja toteuttaa projektin itsenäisesti ja tehtyjen suunnitelmien mukaan
  • tuottaa diplomityöraportin, joka ilmentää rakenteellista johdonmukaisuutta sekä laadukasta esitystapaa ja kieliasua
  • toimia ja viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työympäristöissä yrittäjämäisesti ottaen itsenäisesti ja aktiivisesti vastuuta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta
  • soveltaa ja hyödyntää itsenäisesti uutta tietoasekä tieteellisissä jatko-opinnoissa että muussa elinikäisessä oppimisessa
 
Sisältö 

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte. Yleensä työ on yrityksen toimeksiannosta tehty kehittämishanke, jonka kesto on noin 6 kuukautta.

 

Työ sisältää vastuullisen työskentelyn tuotantotalouden alaan liittyvässä yrityksen kehittämishankkeessa, hankkeen raportoinnin diplomityön muodossa ja oman työn esittelyn 1. tarkastajan määräämällä tavalla. Ennen työn palautusta sen alkuperäisyys on tarkastettava kurssin moodle-sivuilla Turnitin-ohjelmalla.

Tuotantotalouden koulutusohjelma järjestää lukuvuosittain diplomityöinfot Lappeenrannassa suomeksi ja englanniksi. Lahdessa infot järjestetään ohjelmakohtaisesti.

Opiskelijan on anottava diplomityön aiheen vahvistamista (1A-lomake) heti, kun työn aihe ja ohjaaja ovat tiedossa.

Lisätietoja UNIssa (UNI -> Koulutusohjelmat -> oma koulutusohjelma -> DI-opinnot)

 
Suoritustavat 

Lappeenrannassa diplomityöinfo 2 h, per. 2 vko 44 tai per. 4 vko 10. Lahdessa ohjelmakohtaiset infot TUDI-ohjelman ja Yrittäjyyden opiskelijoille.

Diplomityöprojekti ja sen raportointi, työn esittely työn 1. tarkastajan määräämällä tavalla, kypsyysnäyte (tavallisesti vain työn sisällöstä).

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. Diplomityö 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Dippa-Mappi, tuotantotalouden koulutusohjelman sähköinen opas diplomityön tekijöille ja ohjaajille,

Uni-portaalin opiskelun tuki-sivusto, tuotantotalous.

 
Esitietovaatimukset 

Tekniikan kandidaatin tutkinto (ei koske suoraan DI-tutkintoon hyväksyttyjä opiskelijoita) ja täydentävät opinnot suoritettu (suoraan DI-tutkintoon hyväksytyt opiskelijat).

 

Vain tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittajille.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Diplomityö  KURSSI  30  Lea Hannola 
02.09.19 -31.07.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.