Opintojakso
Näytä opetus
BM20A3401 Design of Experiments, 4 op / 2.22 ov 
Tunniste BM20A3401  Voimassaolo 01.08.2008 -
Nimi Design of Experiments  Nimilyhenne Design of Exper 
Laajuus4 op / 2.22 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenkyllä
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Heikki Haario 
Marko Laine 
Maaret Paakkunainen 
Satu-Pia Reinikainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Location: Lappeenranta

Suitable also for doctoral studies.

 
Suoritusvuosi 

M.Sc. (Tech.) 1

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

English

 
Vastuuopettaja(t) 

Professor, Ph.D. Heikki Haario

 
Tavoitteet 

After the course, the student is expected to master the basic skills for effective experimentation, together with regression analysis of data:
- understanding of the importance of designed experiments
- ability to apply the basic experimental plans, and regression techniques to analyse the results
- skills to optimize an engineering process using design of experiments and data analysis.

 
Sisältö 

Importance of experimental design, minimization of prediction uncertainty of regression models. Basic factorial designs: 2N, Central Composite designs for regression analysis. The Taguchi principles. Experimental optimisation of engineering processes.

 
Suoritustavat 

Lectures 21 h, exercises 14 h, homework 21 h, experimental work in laboratory 26 h, preparation for examination and the examination 22 h, 4th period. Total 104 h.

 
Soveltuvuus jatko-opintoihin (Kyllä/Jätä tyhjäksi) 

Yes

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Yes

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

No

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

No

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, examination 70 %, project work 30 %.

 
Oppimateriaalit 

Box, G., Hunter, S., Hunter, W. G.: Statistics for Experimenters, Wiley 2005, 2nd Edition.

 
Esitietovaatimukset 

First year university calculus, BM20A1401 Tilastomatematiikka I/basic statistics. Basic (Matlab) skills for technical computing with PC.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

No

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Design of Experiments  KURSSI  Heikki Haario,
Marko Laine,
Maaret Paakkunainen,
Satu-Pia Reinikainen 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Design of Experiments  KUULUSTELU  Heikki Haario,
Marko Laine,
Maaret Paakkunainen,
Satu-Pia Reinikainen 
01.10.19ti 16.15-19.15
ilmoittaudu Design of Experiments  KUULUSTELU  Heikki Haario,
Marko Laine,
Maaret Paakkunainen,
Satu-Pia Reinikainen 
12.11.19ti 16.15-19.15
  Design of Experiments  KUULUSTELU  Heikki Haario,
Marko Laine,
Maaret Paakkunainen,
Satu-Pia Reinikainen 
22.04.20ke 16.15-19.15