Opintojakso

Näytä opetus
BM20A1801 Lineaarinen optimointi, 6 op / 3.33 ov 
Tunniste BM20A1801  Voimassaolo 01.08.2008 -
Nimi Lineaarinen optimointi  Nimilyhenne Lineaarinen opt 
Laajuus6 op / 3.33 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Engineering Science (23B3) 

Opettajat
Nimi
Sirkku Parviainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

 
Joka toinen lukuvuosi luennoitava (Kyllä, seuraava luennointilukuvuosi/Jätä tyhjäksi) 

Kyllä, seuraava luennointilukuvuosi 2020-2021.

 
Suoritusvuosi 

TkK 2-3

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Sirkku Parviainen, FL, lehtori

 
Tavoitteet 

Opintojakson lopussa opiskelijan tulisi
- osata muodostaa lineaarisia optimointimalleja erilaisissa tilanteissa
- osata ratkaista erilaisia lineaarisia optimointitehtäviä
- ymmärtää ratkaisualgoritmien periaatteet ja osaa analysoida tuloksia
- osata käyttää optimointiohjelmistoja.

 
Sisältö 

Johdanto operaatiotutkimukseen. Esimerkkejä LP-mallin muodostamisesta. LP-tehtävän ratkaiseminen simplex-menetelmällä ja ratkaisun analysointi. Johdatus kokonaislukuoptimointiin. Kuljetusongelmat ja niiden ratkaiseminen. Erilaisia verkkomalleja
ja niiden ratkaisumenetelmiä. Johdatus monitavoitteiseen optimointiin. Lineaarisen optimoinnin tietokoneohjelmistojen käyttöä.

 
Suoritustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 28 h, 3. periodi. Harjoitustyö 50 h. Itseopiskelua ja tentti 54 h. Kokonaismitoitus 160 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 100 %. Harjoitustyö.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste. Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research, McGraw-
Hill, 1990. Taha, H.A.: Operations Research, An Introduction, Prentice-Hall, 2007.

 
Esitietovaatimukset 

Suositellaan BM20A6700 Matematiikka I ja BM20A6900 Matematiikka III tai A130A0600 Taloustieteiden matematiikka

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.