Opintojakso

Näytä opetus
EnSaM100 Energiatekniikka, 20-30 op 
Tunniste EnSaM100  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Energiatekniikka  Nimilyhenne Energiatekniikk 
Laajuus20-30 op   
TyyppiSivuaineopinnot  
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
 
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Energiatekniikan sivuopintokokonaisuus on tarkoitettu muiden kuin energiatekniikan koulutusohjelmien kandidaatti- tai DI-opiskelijoille.

 
Tavoitteet 

Energiatekniikan sivuopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusilmiöt ja osaa soveltaa niitä
• osaa perusteet erilaisista voimalaitosprosesseista ja osaa suhteuttaa ne toisiinsa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.