Opintojakso

Näytä opetus
BK60A0200 Mekatroniikka, 6 op / 3.33 ov 
Tunniste BK60A0200  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Mekatroniikka  Nimilyhenne Mekatroniikka 
Laajuus6 op / 3.33 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Pakolliset edeltävät opinnot:
    BK60A0000 Mekatroniikan peruskurssi
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Heikki Handroos 
Teemu Priha 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Suoritusvuosi 

TkK 3

 
Periodi 

1-2

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Heikki Handroos

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- eri mekatronisten tehonsiirtojärjestelmien ominaisuudet, edut ja heikkoudet
- valita oikeanlaisen ohjaus-, mittaus- ja tehonsiirtojärjestelmän mekatroniseen koneeseen
- mitoittaa, vertailla ja valita teknistaloudellisesti hyvät komponentit
- kehittää ja ohjelmoida koneeseen ohjausjärjestelmän ohjelmoitavaa logiikkaa käyttäen

 
Sisältö 

Erilaisten teollisuuden tuotteiden ja prosessien mekatronisten järjestelmien tyypillinen toteutus. Mekatroniikan
komponenttien rakenteet, toimintaperiaatteet, ominaisuudet ja niiden valintaperusteet. Sähköisten, hydraulisten ja pneumaattisten käyttöjen staattinen mitoitus yhtälöiden avulla. Anturien ja ohjausjärjestelmien valinta. Anturien tarkkuuteen ja dynaamiseen suorituskykyyn liittyvät tunnusluvut. Älymateriaalit toimilaitteissa.

 
Suoritustavat 

Luentoja 21h. Harjoituksia ja seminaareja 42h. Laboratorio- ja harjoitustöitä 42h, sisältäen yksinkertaisen mekatronisen järjestelmän rakentamisen ja simuloinnin annetulla ohjelmistolla. Omaehtoista työskentelyä 51h. Kokonaismitoitus 156 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Kyllä

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Välikokeiden lukumäärä 

2

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

Arvosana 0-5, josta tentti (vaihtoehtoisesti välikokeet 2 kpl), vaikutus 2/3
Harjoitukset, seminaarit, laboratorio- ja harjoitustyöt, vaikutus 1/3.

 
Oppimateriaalit 

Moodle

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 10

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.