Opintojakso

Näytä opetus
BL40A0300 Säätötekniikan perusteet B, 3 op / 1.67 ov 
Tunniste BL40A0300  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Säätötekniikan perusteet B  Nimilyhenne Säätötekniikan 
Laajuus3 op / 1.67 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Pasi Peltoniemi 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 2 
Periodi  3-4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

TkT Pasi Peltoniemi

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. muodostaa dynaamisista järjestelmistä differentiaaliyhtälöihin perustuvia malleja ja muodostaa niistä siirtofunktioita, 2. tutkia dynaamisten järjestelmien stabiiliutta käyttäen Bode-diagrammia, Nyquistin ja Hurwitzin stabiiliuskriteerejä sekä juuriuramenetelmää, 3. tarkastella ja muuttaa (1. ja 2. kl.) järjestelmän dynaamisia ominaisuuksia virittämällä yksinkertaisia säätöpiirejä, 4. muodostaa tilayhtälöesityksen differentiaaliyhtälöistä, 5. ratkaista stabiiliuden järjestelmän ominaisarvojen perusteella.

 
Sisältö 

Järjestelmän dynaaminen malli, siirtofunktiot, Laplace-taso. Säätötekniikan peruskäsitteet ja perusanalyysit, perussäätimet, yksinkertaiset viritysmenetelmät. Aikatason ja taajuustason duaalisuus, analyyttinen säätimen virittäminen. Tilayhtälömallit, Matlab/Simulink-ohjelmaan
tutustuminen.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h, harjoituksia 12 h, 3. periodi. Luentoja 14 h, harjoituksia 14 h, 4. periodi.
Vapaaehtoiset kotitehtävät. Välikokeet tai tentti.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Välikokeiden lukumäärä 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5, tentti 100 %. Kotitehtävistä mahdollista saada max. 10 lisäpistettä.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste.
Lisäksi suositellaan seurattavaksi jotakin seuraavista kirjoista soveltuvin osin:
Franklin, Powell, Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems. 
Dorf: Modern Control Systems.
Shinners: Modern Control System Theory and Design.
Virkkunen, Jouko: Säätötekniikan matematiikkaa.
Moodle.

 
Esitietovaatimukset 

Differentiaaliyhtälöiden perusteet, kompleksilukujen perusteet.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 15 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Säätötekniikan perusteet B  KURSSI  Pasi Peltoniemi 
07.01.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.