Opintojakso

Näytä opetus
BL30A0800 Sähkömagneettiset komponentit, 3 op / 1.67 ov 
Tunniste BL30A0800  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Sähkömagneettiset komponentit  Nimilyhenne Sähkömagneettis 
Laajuus3 op / 1.67 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Janne Nerg 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta, kokonaan verkossa / full digi

Opintojakso soveltuu etäopiskeluun.

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

1

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Janne Nerg

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. suunnitella yksinkertaisia keloja ja muuntajia, 2. nimetä ja kuvata sähkömagneettisten komponenttien sydänmateriaalit, 3. kuvata sähkömagneettisten komponenttien häviömekanismit, 4. selittää sähkömagneettisten
komponenttien epälineaarisuudet eri taajuuksilla, 5. minimoida muuntajien hajainduktanssin.

 
Sisältö 

Faradayn induktiolaki, Amperen virtalaki, muuntajan ja kelan toiminta sekä niiden epäideaalisuudet, magneettiset materiaalit, häviöt.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, harjoituksia 14 h, 1. periodi. Kotitehtäviä. Kurssi suoritetaan viikoittaisilla kotitehtävillä (jatkuva arviointi). 
Kotitehtävät 45 h, itsenäisen opiskelun osuus 5 h. Opintojakso soveltuu etäopiskeluun.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 100 % tai jatkuva arviointi (kotitehtävät) 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali Moodlessa.

 
Esitietovaatimukset 

BL30A0300 Sähkömagnetismi kuunneltuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.