Opintojakso

Näytä opetus
BL20A0900 Tiede, teknologia ja yhteiskunta, 4 op / 2.22 ov 
Tunniste BL20A0900  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Tiede, teknologia ja yhteiskunta  Nimilyhenne Tiede, teknolog 
Laajuus4 op / 2.22 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Karl-Erik Michelsen 
Johanna Naukkarinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: kokonaan verkossa / full digi

E-kurssi, jostajärjestetään erillinen toteutus jokaisessa periodissa. Toteutus alkaa periodin alussa ja jatkuu jonkin verran seuraavan periodin puolelle.

 
Suoritusvuosi  DI 1 
Periodi  1,2,3,4 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, FT Karl-Erik Michelsen, Tutkijatohtori, TkT Johanna Naukkarinen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa tieteen, teknologian ja yhteiskunnan välistä vuoropuhelua
- analysoida opintojaksolla esitettyjä teemoja erinäkökulmista
- esittää perustellun mielipiteensä teknologian yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja kytkeä omat näkemyksensä osaksi aiheista käytävää laajempaa keskustelua
- argumentoida yleistajuisesti omaan ammattialaan liittyviä, yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita.

 
Sisältö 

Kurssi tarkastelee tieteen, teknologian ja yhteiskunnan rajapintaa useista eri näkökulmista. Kurssilla käydään läpi kuusi teemaa, jotka avaavat tieteen, teknologian ja yhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Kurssin teemat vaihtelevat, mutta pysyvinä teemoina ovat teknologisen yhteiskunnan riskit, tieteen ja teknologian sukupuolittuminen, tieteen ja teknologian eettiset kysymykset sekä ympäristö ja kestävä kehitys.

 
Suoritustavat 

Kurssi tapahtuu etäopiskeluna, johon kuuluvat seuraavat tehtävät:
- jokaiseen teema-alueeseen liittyvään oppimateriaaliin (ääni- tai videotallenteet sekä kirjallinen materiaali) tutustuminen

- kolmen kurssin teemaan liittyvän blogikirjoituksen laatiminen annetussa aikataulussa
- vertaispalautteen antaminen, sekä
- asioiden hallintaa osoittavan Moodle-tentin tekeminen.
Kurssin työmäärä jakautuu seuraavasti: oppimistehtävät (materiaaliin tutustuminen, blogikirjoituksen laatiminen, vertaispalaute) 60 h, tenttiin valmistautuminen 40 h, ajankäytön seuranta ja raportointi 2 h, Moodle-tentti 2 h.
Kokonaismitoitus 104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5. Oppimistehtävät ja vertaisarviointi 50 %, Moodle-tentti 50 %

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali Moodlessa.

 
Osallistujamäärää rajoitettu? (Kyllä, lukumäärä, prioriteetit/Jätä tyhjäksi)  Kyllä. 1, 2 ja 3 perioideilla alkavilla totetuksilla osallistujamäärä rajoitettu max 60. 4 periodin totetuksessa ei osallistujarajoituksia. 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  Ei 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Tiede, teknologia ja yhteiskunta  KURSSI  Karl-Erik Michelsen,
Johanna Naukkarinen 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.