Opintojakso

Näytä opetus
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka, 8 op / 4.44 ov 
Tunniste BL20A0500  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Sähkönjakelutekniikka  Nimilyhenne Sähkönjakelutek 
Laajuus8 op / 4.44 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenkyllä
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Jukka Lassila 
Jarmo Partanen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Opintojakso on mahdollista suorittaa etäopintoina.

 
Suoritusvuosi  DI 1 
Periodi  2-3 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

professori, TkT Jarmo Partanen

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 1. suorittaa sähkönjakeluverkkoihin liittyvät tekniset ja taloudelliset laskentatehtävät, jännitteet, virrat, häviöt, vikavirrat, luotettavuus, häviö-, investointi-, keskeytys- ja ylläpitokustannukset, 2. laatia sähkönjakeluverkkojen pitkän aikavälin strategisia kehityssuunnitelmia, 3. mitoittaa sähkönjakeluverkon teknistaloudellisesti, 4. selittää sähköjakeluverkkojen käyttötoiminnan tavoitteet ja periaatteet, 5. hyödyntää sähkönjakeluautomaation sovelluksia käyttötoiminnassa ja suunnitella sähkönjakeluverkkojen oiko- ja maasulkusuojauksen. 6. ymmärtää Smart Grid konseptin ja verkkoregulaation vaikutukset sähkönjakeluverkkoliiketoimintaan.

 
Sisältö 

Sähkönjakelujärjestelmän kehittäminen, jakeluverkon käyttötoiminta, suojaus ja automaatio, verkkoyhtiön tietojärjestelmät, Smart Grids, teollisuusverkot.

 
Suoritustavat 

Henkilökohtainen haastattelu. Luentoja 42 h, harjoituksia 28 h, 2.–3. periodi. Harjoitustyö 60 h. Tentti 3 h (kuulustelujärjestyksen mukainen tentti TAI erikseen sovittava etätenttimahdollisuus). Itsenäinen työskentely 75 h. Luennolla ohjataan aihepiirin keskeisiin oppimistavoitteisiin. Opintojakson menestyksekäs suorittaminen edellyttää aktiivista itsenäistä työskentelyä. Opintojakso on mahdollista suorittaa etäopintoina.
Kokonaismitoitus 208 h.

 
Soveltuvuus jatko-opintoihin (Kyllä/Jätä tyhjäksi)  Kyllä 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0–5, tentti 100 %. Suoritusvaatimuksena hyväksytty harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä tenttiarvosteluun.

 
Oppimateriaalit 

Lakervi, Partanen: Sähkönjakelutekniikka (Otatieto Moniste 609).
Luentomateriaali ja luentovideot Moodlessa

 
Esitietovaatimukset 

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi, BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka ja BL20A0400 Sähkömarkkinat kuunneltuna.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Sähkönjakelutekniikka  KUULUSTELU  Jukka Lassila,
Jarmo Partanen 
23.04.20to 08.30-11.30