Opintojakso

Näytä opetus
BL20A0100 Terminen laitesuunnittelu, 3 op / 1.67 ov 
Tunniste BL20A0100  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Terminen laitesuunnittelu  Nimilyhenne Terminen laites 
Laajuus3 op / 1.67 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Janne Nerg 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta, kokonaan verkossa / full digi

Opintojakso soveltuu etäopiskeluun. 

 
Suoritusvuosi 

DI 1

 
Periodi 

3

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

tutkijaopettaja, TkT Janne Nerg

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. selittää sähköteknisen laitteen termisen mitoituksen periaatteet sekä 2. laskea termiseen mitoitukseen liittyviä perustehtäviä, häviöiden määritys, lämmön siirto, lämpötasapainon saavuttaminen.

 
Sisältö 

Lämmönsiirtomekanismit, elektroniikkalaitteiden jäähdytysmenetelmät, lämpötilan vaikutus laitteen toimintaan. Lämpöresistanssiverkot ja niiden käyttö, laitteen käyttöympäristön ja käytön laadun vaikutus termiseen mitoitukseen. Erilaiset numeeriset ratkaisumenetelmät.

 
Suoritustavat 

Luentoja 14 h, harjoituksia 14 h, 3. periodi. Kotitehtäviä. Kurssi suoritetaan viikoittaisilla kotitehtävillä (jatkuva arviointi).
Kotitehtävät 45 h, muun itsenäisen opiskelun osuus 5 h. Kurssi soveltuu etäopiskeluun.
Kokonaismitoitus 78 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, jatkuva arviointi (kotitehtävät) 100 %.

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali Moodlessa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 5

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.