Opintojakso

Näytä opetus
BH61A0000 Energiatalouden johdantokurssi, 2 op / 1.11 ov 
Tunniste BH61A0000  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Energiatalouden johdantokurssi  Nimilyhenne Energiatalouden 
Laajuus2 op / 1.11 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Tapio Ranta 
Päivi Sikiö 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 1 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Professori, TkT Tapio Ranta

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:1. soveltaa vaihtoehtoisia investointilaskentamenetelmiä energiainvestoinneissa, 2. laskea polttoaineiden energiasisällöt eri energiayksiköissä, 3. kuvata energian tuotantomenetelmien pääperiaatteet ja niihin soveltuvat polttoainevaihtoehdot, 4. kuvata polttoaineiden hinnanmääräytymisperusteet, 5. tunnistaa energiahuollon turvaamisen perusteet.

 
Sisältö 

Suomen energiatalous. Perusteet investointilaskentamenetelmistä. Keskeiset energiayksiköt ja polttoaineiden energiasisältö. Polttoaineiden energiaketju. Energiantuotantomenetelmien pääperiaatteet ja hyötysuhteet. Polttoaineiden hinnat ja päästökaupan vaikutus. Huolto ja toimitusvarmuus.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h ja laskuharjoituksia 6 h, kotitehtäviä, Tentti. Itsenäisen työn osuus 34 h.
Kokonaismitoitus 52 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, tentti 80 %, kotitehtävät 20 %

 
Oppimateriaalit 

Materiaali Moodlessa.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 5 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Energiatalouden johdantokurssi  KUULUSTELU  Tapio Ranta,
Päivi Sikiö 
25.03.20ke 16.15-19.15