Opintojakso

Näytä opetus
BH60A1800 Ympäristöoikeuden perusteet, 5 op / 2.78 ov 
Tunniste BH60A1800  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Ympäristöoikeuden perusteet  Nimilyhenne Ympäristöoikeud 
Laajuus5 op / 2.78 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Katariina Koistinen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom 

Opetuspaikkakunta: Lappeenranta

Intensiiviopintojaksona 4. periodilla. Poikkeava ilmoittautumisaika ennakkotehtävien vuoksi.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.2.2020.

 
Suoritusvuosi 

TkK 2

 
Periodi 

4

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Vastuuopettaja(t) 

Professori KTT, DI Lassi Linnanen
Nuorempi tutkija, DI Jukka Luhas

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
1. tunnistaa ympäristöoikeudelliset ratkaisutilanteet,
2. etsiä ympäristöoikeudellista tietoa,
3. tehdä yhteenvedon ympäristöasioita koskevaan päätöksentekoon osallistuvista tahoista ja ohjauskeinoista,
4. tulkita ja soveltaa oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa käytännön työelämässä.

 
Sisältö 

Vaikuttaminen ympäristöongelmiin oikeudellisen sääntelyn avulla, ympäristöpolitiikan
ohjauskeinot, ympäristöhallinnon rakenne, ympäristöasioita koskevan päätöksenteon
perusteet, keskeinen ympäristölainsäädäntö, ympäristöoikeus monitieteisenä
ympäristötutkimuksena, ympäristöoikeudellisen tiedon hankinta.

 
Suoritustavat 

Luentoja 30 h, intensiiviopetus, 4. periodi, läsnäolopakko. Itsenäisen työn osuus (n. 100 h). Ennakkotehtävät,
yksilötyö (n. 20 h), 3.-4. periodi. Oppimispäiväkirja, yksilötyö (noin 80 h), 4. periodi.
Kokonaiskuormitus 130 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Exam-tentti (Kyllä/Ei) 

Ei

 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0-5, ennakkotehtävät 20 %, oppimispäiväkirja 80 %.

 
Oppimateriaalit 

Hyödyllistä taustakirjallisuutta ilmoitetaan luentojen yhteydessä. Moodle.

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei) 

Ei

 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei) 

max 15

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Ympäristöoikeuden perusteet  KURSSI  Katariina Koistinen 
02.03.20 -17.04.20 -

Tulevat kuulustelut
Tarkasta kuulustelujärjestyksestä jos tässä ei näy kuulustelu mikä sinun mielestä pitäisi näkyä.
Voit myös hakea kuulusteluja vasemman valikon ILMOiTTAUDU TÄSTÄ -kohdasta.