Opintojakso

Näytä opetus
BH50A0200 Voimalaitosopin perusteet, 4 op / 2.22 ov 
Tunniste BH50A0200  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Voimalaitosopin perusteet  Nimilyhenne Voimalaitosopin 
Laajuus4 op / 2.22 ov   
TyyppiYleisopinnot  
LajiOpintojakso   
  ArvosteluasteikkoOpintojaksot 0-5,H,P 
  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö LUT School of Energy Systems (23B2) 

Opettajat
Nimi
Juha Kaikko 
Kari Luostarinen 
Jussi Saari 
Esa Vakkilainen 

Opintojakson kuvaus opinto-oppaan mukaan
Huom  Opetuspaikkakunta: Lappeenranta 
Suoritusvuosi  TkK 3 
Periodi 
Opetuskieli  Suomi 
Vastuuopettaja(t) 

Dosentti, TkT Juha Kaikko, TkTJussi Saari

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. selittää lämpövoimalaitosten (paitsi ydinvoima) perusprosessit ja eri tekijöiden vaikutuksen prosessien hyötysuhteeseen, 2. soveltaa massa- ja energiataseita energian tuotantoprosesseissa, 3. laskea perusvoimalaitosprosessien toiminta-arvot sekä energiantuotannon kustannukset.

 
Sisältö 

Lämpövoimalaitosten toiminta ja voimalaitosprosessit. Tekninen suunnittelu: kiertoprosessien laskentamenetelmät ja tuotantokustannusten laskenta. Lauhdutusvoimalaitokset,vastapainevoimalaitokset, lämmitysvoimalaitokset, kaasuturbiinilaitokset, kombilaitokset.

 
Suoritustavat 

Luentoja 12 h, harjoituksia 9 h, 3. periodi. Moodle-tehtävät. Harjoitustyö. Tentti sekä ennen tenttiä hyväksytysti suoritetut harjoitukset, Moodle-tehtävät ja harjoitustyö. Itsenäisen työn osuus: Materiaaliin tutustuminen 23 h. Moodle-tehtävät 18 h. Harjoitustyön tekeminen 21 h. Valmistautuminen tenttiin 18 h ja tentti 3 h.
Kokonaismitoitus104 h.

 
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti (Kyllä/Ei)  Kyllä 
Moodle-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Exam-tentti (Kyllä/Ei)  Ei 
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät 

0 - 5. tentti 50 %, Moodle-tehtävät 30 %, harjoitustyö 20 %.

 
Oppimateriaalit 

Huhtinen, Markku et al.: Voimalaitostekniikka, Opetushallitus, 2013.
Luentomonisteet. Moodle-materiaali.

 
Esitietovaatimukset 

BH20A0710 Termodynamiikan perusteet tai BH20A0750 Teknillinen termodynamiikka kuunneltuna./muok. 26.9.18/ml

 
Vaihto-opiskelijoille paikkoja? (Kyllä,paikkamäärä/Ei)  Ei 
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei)  max 10 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat kuulustelut
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Voimalaitosopin perusteet  KUULUSTELU  Juha Kaikko,
Kari Luostarinen,
Jussi Saari,
Esa Vakkilainen 
16.04.20to 16.15-19.15