Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

EnTeDI-DI-ohjelman tutkinnon rakenne

Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.
BH60A5400 Introduction to Circular Economy suoritetaan toisena opintovuotena (DI 2) joko 3 tai 5 op:n laajuisena.

Energiatehokkuuden syventymisopintojen laajuus on vähintään 70 op. Jos opiskelija valitsee syventymisopintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja niin paljon, että syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.
- BH10A100E Energiatekniikan erikoistyöt EnTeDI suoritetaan 10 op:n laajuisena.
- BL20A0400 Sähkömarkkinat suoritetaan toisena opintovuotena (DI 2).

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Jos syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei sivuopintokokonaisuutta tarvitse ottaa DI-tutkintoon.

EnTeDI -ohjelmaan suositellaan seuraavia etäopiskeltavia sivuopintokokonaisuuksia:
KeSoD400 Biobased Chemical Engineering
VAKASO Liiketoimintaosaaminen.
Myös FITech (Finnish Institute of Technology) tarjoaa etäopiskeltavia tekniikan alan sivuopintokokonaisuuksia.
FITechin opintotarjonta: https://www.fitech.io/

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja työharjoittelua (BH10A1500 DI-tutkinnon työharjoittelu, pakollisen 2 op:n ylittävä osuus) voi myös sisällyttää (anomuksesta).Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuEnergiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto ENTEDI 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet