Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.
HUOM.
- BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet energiatekniikassa TkK 2, per. 3-4
- LES10A160 Teknisen laskennan ohjelmistot TkK 2.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Energiatekniikassa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin, saksan, venäjän, espanjan, ranskan tai kiinan opintojaksot.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.
Lisätietoja kieliopinnoista:
https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/kieliopinnot-yliopiston-opiskelijoille

Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa.
Aineopintoihin kuuluu myös kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op.

Sivuopintokokonaisuudet, joista yksi valitaan energiatekniikan kandidaatin tutkintoon:
LESKSoE Energiatalous
YmKSaYmte Ympäristötekniikka
SaSaM100 Sähkötekniikka
TuKSO Tuotantotalous sivuopinnot.

Vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse tehdä, sillä energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy pakollisista opinnoista.
Vapaaehtoisia, tutkinnon yli meneviä opintoja voi suorittaa, mutta ne eivät saa pidentää kandidaatin tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus 3 vuotta).
Hyväksilukuja ei pääsääntöisesti tehdä yli tutkinnon laajuuden, lukuun ottamatta vaihdossa suoritettavia opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja pakollisen työharjoittelun
ylittävää osuutta (max. 6 op, ks. BH10A1401 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op).
Lisätietoja työharjoittelun hyväksyttämisestä ja opintojen hyväksilukemista: Uni-portaali.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuEnergiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2019-2020 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet