Oppaan Diplomi-insinööri Sähkötekniikka DIODI, 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sähkötekniikan DI-ohjelman "DIODI" tutkinnon rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op ja se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.

DIODI-ohjelman ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus voidaan sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Sähkötekniikan DIODI syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op) sekä 2-3 opiskelijan valitsemaa moduulia niin, että syventymisopintojen laajuus on vähintään 70 op.
HUOM. Mikäli syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. DIODI DI-ohjelmaan suositeltuja sivuopintokonaisuuksia ovat:
VAKASO Liiketoimintaosaaminen
FiTech verkostoyliopiston tarjonta (Finnish Institute of Technology) https://fitech.io/
HUOM. Mikäli syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.

Vapaasti valittavia opintoja otetaan siten, että diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus 120 op täyttyy. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Anomuksesta voi sisällyttää myös muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja,Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai max. 8 op valinnaista työharjoittelua
(BL10A8000 DI-tutkinnon työharjoittelu 2-10 op).Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuSähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto DIODI 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet