Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sähkötekniikan DI-ohjelman tutkinnon rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op ja se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.

Sähkötekniikan ydinopintojen laajuus on vähintään 18 op. Ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.
Vaihtoehtoisissa ydinopinnoissa suoritetaan laboratorio/työkursseja vähintään 6 op. Opiskelija voi valita yhden tai useamman työ/laboratoriokurssin.
Joissain moduuleissa on vaatimuksia koskien työkurssin valintaa:
- sähköverkkoja opiskelevat suorittavat Laboratory Course in Electrical Power Engineering 8 op:n laajuisena
- myös Electrical Drives, Power Electronics ja Design of Electrical Machine -moduuleihin kuuluu töitä kurssista Laboratory Course in Electrical Power Engineering.
HUOM. Jos opiskelija suorittaa työkurssin 6 op laajuudessa syventymisopinnoissa, voidaan ydinopintoihin valita 6 op muita opintoja.

Sähkötekniikan syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op) sekä 2-3 opiskelijan valitsemaa moduulia. Jos syventymisopintoja on yli 80 op, ei tarvita erillisiä sivuopintoja.

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. HUOM. Mikäli syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.

Sähkötekniikan DI-tutkintoon suositeltuja sivuopintokonaisuuksia ovat:
EnDSaBT Bioenergy Technology
YmDSaResp Environmental Responsibility
KoDSaKote Konetekniikka
KaSOLiik Liiketalous.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Anomuksesta voi sisällyttää muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja max. 8 op työharjoittelua (BL10A8000 DI-tutkinnon työharjoittelu 2-10 op).
HUOM. Kandidaatin ja DI:n tutkinnoissa voi työharjoittelua olla yhteensä max. 12 op.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuSähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet