Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnoissa opiskelija rakentaa pohjan sähkötekniikan opinnoilleen ja kartuttaa ammatillista yleissivistystä, jonka avulla hän selviää työelämässä ja myöhemmissä opinnoissaan. Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä sähkö-, energia-, kone- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.
HUOM.
- BH60A0001 Ympäristötekniikan perusteet sähkötekniikassa TkK 1, per. 3-4
- BM30A3100-A ja BM30A3100-B Johdatus yliopistofysiikkaan TkK 2.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Sähkötekniikan pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin, saksan, venäjän, espanjan, ranskan tai kiinan opintojaksot.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.
Lisätietoja kieliopinnoista:
https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/kieliopinnot-yliopiston-opiskelijoille

Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin kuuluu myös kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op.

Sivuopintokonaisuudeksi sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan
SaSOKTE Teollisuuselektroniikka tai
LESKSoE Energiatalous.

Vapaasti valittavia opintoja otetaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Opiskelija voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja ja/tai sisällyttää anomuksesta muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (BL10A7001 Tekniikan kandidaatin työharjoittelu 2-8 op) ja Puolustusvoimien johtajakoulutusta.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuSähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2019-2020 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet